Stowarzyszenie Logo

Kobiety Żeglują to grupa kobiet znających się lepiej lub gorzej, ale połączonych wspólną pasją - żeglarstwem ⛵💖

Jeśli żagle to dla Was coś więcej niż hobby czy turystyka, to witamy w klubie! 👋

Ta społeczność powstała, byście mogły dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się od siebie uczyć, znaleźć wsparcie i porady, którym możecie zaufać, a także mieć miejsce, które daje poczucie kobiecej wspólnoty.

Cele stowarzyszenia:

  1. Aktywacja kobiet w środowisku żeglarskim.
  2. Promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego żeglarstwa.
  3. Wspieranie kobiet rozpoczynających przygodę z żeglarstwem lub podnoszących swoje kwalifikacje.

Działania stowarzyszenia:

  1. Organizacja kobiecych rejsów oraz ułatwienie kobietom żeglowania.
  2. Współpraca ze szkołami oraz firmami z branży żeglarskiej.
  3. Spotkania i warsztaty motywacyjne o tematyce żeglarskiej.