Dokumenty Stowarzyszenia

  1. Informacja o utworzeniu Stowarzyszenia
  2. Nadanie numeru REGON

Deklaracja członkowska

Jeśli chcesz do nas dołączyć:

  1. Deklaracja członkowska
  2. Regulamin Stowarzyszenia
  3. Klauzula RODO
  4. Zgoda na publikację wizerunku