Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Kobiety Żeglują

ul. Dunikowskiego 15B / 14

80-524 Gdańsk

biuro@kobietyzegluja.org

REGON 527122005